Εμμανουήλ Χρύσης, Πτυχιούχος Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' - Εκπαιδευτικός at Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | WiseIntro Portfolio
Εμμανουήλ Χρύσης (Emmanuel Chrysis), Πτυχιούχος Λογιστής  -  Φοροτεχνικός Α' - Εκπαιδευτικός at Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | WiseIntro Portfolio

[[data.name.value]]

[[metadata.defaultData.name]]

[[data.title.value]],

[[metadata.defaultData.title]],

[[data.company.value]]

[[metadata.defaultData.company]]

Τ.: (+30) 2241066304
Εμμανουήλ Χρύσης (Emmanuel Chrysis), Πτυχιούχος Λογιστής  -  Φοροτεχνικός Α' - Εκπαιδευτικός at Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | WiseIntro Portfolio

Εμμανουήλ Χρύσης (Emmanuel Chrysis)

Πτυχιούχος Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' - Εκπαιδευτικός

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

I’ve been working in my field for several years. I am passionate about what I do, and it shows in my work and proven track record. Want to learn more? Follow me on my social channels, or contact me directly - I’d love to hear from you!

Read more Read less
[[ metadata.translations.contactme ]]